+420 223 001 190 (Po-Pá: 9:00-18:00)
+420 770 161 110 (Po-Ne: 9:00-21:00)
+420 725 134 744 (Po-Pá: 9:00-19:00)

Kontakty

Centrální pobočka Praha
+420 223 001 190 (Po-Pá: 9:00-18:00)
Pobočka Hradec Králové
+420 770 161 110 (Po-Ne: 9:00-21:00)
AppleMix
+420 725 134 744 (Po-Pá: 9:00-19:00)

Hledání

iDirection blog Nejnovější

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

29.11.2019 | Autor: Petr Polívka

Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
Zahájení projektu: 1.11.2019
Ukončení projektu: 31.10.2022

Anotace projektu:

iDirection, s.r.o. (dále jen žadatel) vytvoří v rámci projektu dva vzdělávací programy, s využitím komplexního a zcela unikátního interaktivního prostředí, určeného pro pedagogy vybraných 25 základních a středních škol. 

Hlavním cílem projektu je zajištění metodické a technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a chodu spolupracujících 12 ZŠ a 13 SŠ, a to prostřednictvím dvou vzdělávacích programů, které budou pravidelným pomocníkem k získávání informací z oblastí ICT. 

Nově vytvořené vzdělávací programy budou motivovat k dalšímu vzdělávání. Pedagogové ze spolupracujících ZŠ a SŠ budou díky získaným informacím více začleněni do moderní a dynamicky se rozvíjející se oblasti výuky. Náš odborný tým bude dále motivovat pedagogy vzděláváním a individuálním poradenstvím  ke zvýšení digitálních kompetencí, které budou moci využít při své práci.

Výstupem projektu bude interaktivní prostředí umístění na webových stránkách www.digiucitel.cz. Zde bude vytvořen 1 vzdělávacím program pro ZŠ, 1 vzdělávací program pro SŠ. K těmto interaktivním programům budou vytvořeny i metodiky pro pedagogy.

Každý vytvořený vzdělávací program musí být zacílen na rozvoj všech pěti níže uvedených oblastí DigCompEdu20 včetně podtémat uvedených v závorce.

1. Profesní zapojení učitele (pracovní komunikace, odborná spolupráce, reflexivní praxe, soustavný profesní rozvoj);

2. Digitální zdroje (výběr, tvorba, ochrana, organizace, sdílení);

3. Digitální hodnocení (strategie hodnocení, analýza výukových výsledků, zpětná vazba a plánování);

4. Výuka (vyučování, vedení, spolupráce žáků, samostatné učení žáků);

5. Podpora žáků (přístupnost a inkluze, diferenciace a individualizace, aktivizace žáků).

V rámci projektu využijeme svoji vysokou odbornost a své zkušenosti získané z aktivní spolupráce ze ZŠ a SŠ.