Projekty a aktivity

Projekty a aktivity

20.9.2018 | Autor: Petr Polívka

Naše společnost spolupracuje s Evropskou Unií, Evropským sociálním fondem a Operačním programem Zaměstnanost. 

Snažíme se předávat naše zkušenosti lidem, kteří díky specializovaným kurzům dosáhnou lepšího uplatnění na trhu práce. 

Aktuální projekt

PROJEKT PRO ZLEPŠENÍ NEJEN POČÍTAČOVÝCH DOVEDNOSTÍ

ŽENY A INTEGRACE V IT REG. Č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/16_061/0003037

více o projektu zde: www.itpraxe.cz